Vedic Rashtriya Swabhiman Sammelan

Vedic Rashtriya Swabhiman Sammelan was organized on 24 October 2010 at Bhinmal Nagar.